LÉČITELSTVÍ Markéta Růžičková

SHAMBALLA

obrázek

Vibrace Země se stále zvyšují a současně jsme obklopeni stále silnějším Světlem. Tato energie prosvětluje a harmonizuje celou naší podstatu. Aktivní účastí je možné celý proces urychlit. Pomocí světelných systémů můžeme výrazně usnadnit a zrychlit vlastní vzestup, hluboké uzdravení a přitom se účinně zbavovat všech omezení, která jsme si sami vytvořii.

Co znamená léčivá energie Shamballa 1024 ?

Shamballa 1024 je tzv. „multidimenzionální“ systém léčení, který máme na naší planetě od roku 2003. Tento systém je reprezentován nanebevzatým mistrem Saint Germainem (pak převzal tuto funkci Sanat Kumara) a jeho očistným Fialovým plamenem a dále také Průvodcem jménem Joelle. Channelovala ho June Stephansen v roce 2003.

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií. Jde o tyto energie:

  • Univerzální životní energie (Reiki);
  • Mahatma energie – neboli „JÁ JSEM“ Boží přítomnost;
  • Energie Nanebevzatých mistrů – spojitost našeho multidimenzionálního aspektu.

Energie Shambally 1024 je určena k léčení těch, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech. Takových lidí v současné době není ještě mnoho, ale denně je nás čím dál víc. Energie Shambally nám velmi napomáhá při našem „vzestupu“ do 4. a 5. dimenze a při vzestupu planety Země. Osvobozuje od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, aktivuje další řetězce DNA, napravuje pokřivené kódy DNA.

Při práci s prosvětlováním a rozpouštěním bloků pomocí Shambally je dobré využít i dračí ochranu. Dračí ochránci účinně zcela spalují uvolněnou negativní energii a tím zamezí, aby se mohla jakkoliv zpětně aktivovat.

Shamballa 1024 úzce souvisí s lidmi, kteří si vědomě vybrali cestu osobního vzestupu do 5D. Dokud naše vědomé bytí ještě spočívá v 3D, funguje v rámci léčení úspěšně jak Reiki, tak západní medicína, která je založena pouze na tělesné úrovni. Nyní pro vzestupující lidi je důležité, jejichž vibrace se postupně zvyšují, aby mohli používat i jiné léčebné systémy, které jsou určeny pro vyšší vibrace. Symboly Shambally 1024 právě kmitají už v 5D a tak mohou léčit téměř všechny nemoci a potíže, které byly v 3D považovány za nevyléčitelné (AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u zcela poškozených orgánů, apod.). Mezi výjimky, které Shamballa 1024 nedokáže léčit, jsou velmi těžké karmické nemoci a nemoci v pokročilém nebo konečném stadiu; zde můžeme pouze zmírnit utrpení.

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech – a ty jsou pak předávány „telepaticky“ prostřednictvím zasvěcení (přes naše Vyšší Já). Symboly se předávají jako celek (není tedy nutné pamatovat si je jednotlivě). Tím, že se symboly nepředávají přímo z člověka na člověka – tím se zabrání komolení symbolů a zneužití systému.

Oproti Usuiho systému Reiki je práce s Shamballou 1024 jednodušší. U Shambally 1024 nepotřebujete znát žádné symboly, i když jich má 1024. Při zasvěcení jsou vám symboly vloženy přímo do aury. Takže pak už pracujete pouze s energií a s úmyslem. Čistý úmysl je všechno, co u Shambally 1024 potřebujete. Nepotřebujete znát symboly potřebné k léčení, protože všechno pro vás dělají energetické bytosti, které tu jsou s vámi, pracují pro vás – a kteří vědí nejlíp, co zrovna potřebujete. Je to pro ně jen jakýsi způsob souhlasu, který oni v tu chvíli potřebují a který byste jim sami od sebe nedali.

Shamballa (Shangri-la)

V éterické úrovni Tibetu leží rajské místo jménem Shamballa (Shangri-la), kde vládne nejvyšší moudrost, láska, klid a mír.

Shamballa je město, které nemůžeme normálně vidět. Je vytvořené z vysokých energií světla. Obyvateli Shambally jsou Mistři, Archandělé, Elohimové a další světelné bytosti.

Skutečným smyslem, proč Mistr Saint Germain a další Mistři pod vedením Nejvyššího Světla vybudovali Shamballu, bylo: poskytnou lidem na Zemi velký zdroj informací, vědění, duchovního vedení, síly a léčivých energií.

Zasvěcení do Shambally 1024

Zasvěcení do Shambally může být v současné době výraznou pomocí a posílením při řešení různých karmických zátěží. Systém zasvěcování je rozdělen do čtyř stupňů a v každém stupni se předává 256 symbolů:

První stupeň zasvěcení obsahuje předání prvních 256 symbolů, které dávají návod k praktickému použití léčivých energií Shambally pro sebe.

Druhý stupeň posiluje schopnost léčit blízké lidi, zvířata, prostor a léčit na dálku.

Třetí stupeň obsahuje zasvěcení do léčivých energií archanděla Metatrona – schopnost napojení na Zdroj a otevření svého srdce.

Čtvrtý stupeň je mistrovský a umožňuje Shamballu předávat dále (předávat zasvěcení), zahrnuje také Boží milost, čištění karmy a urychlení vlastního vývoje.

Cesta k osobnímu rozvoji

Během devatenáctého století Britové, kteří převzali Indii, začali mít zájem o Tibet. Byla to záhadná země, ovládaná lámy nebo buddhistickými knězi a byla uzavřena vnějšímu světu. Členové okultních sfér, kteří se stali populárními v Anglii a v Americe koncem století rozšířili víru o vysokých duchovních bytostech a jejich znalostech i síle. Tito moudří žijí údajně kdesi za Himalájemi, odkud tajně řídí celý svět – zejména v poslední době západní svět. Tolik popis různých průzkumníků, kteří se snažili kdysi do této oblasti proniknout. Tibet se stal mystickou svatyní, chráněnou nejvyššími horami na zemi. Toto vše rozpoutal James Histon, který napsal „Ztracené obzory“, román o Shangri La. Tibetský klášter skrytý za sněhovými vrcholy v idylických údolích kde lidé žijí po stovky let bez stárnutí. Cesta do svatyně je skrytá v Kunluns na severním lemu Tibetu nikoliv v Himalájích. Tam lidé vedou pokojné životy, věnují se studiu umění, literatury, hudby a vědy z celého světa. Něco z románu rezonovalo tak silně a v tolika lidech, že „Shangri La“ se stalo běžným slovem pro jakýkoliv druh skryté svatyně, nebo pro pozemský ráj. Staré tibetské knihy mluví o místě jako „Shangri La“, zemi ohromných králů a lámů nazvané Shamballa. Zatímco mnoho lidí ze západu pohlíželo na Tibet jako na záhadnou skrytou svatyni, tibeťané její umístění hledali v Shamballe, v mystickém království skrytém za sněhovými vrcholy kdesi severně od Tibetu. Tam je linie osvícených králů. Předpokládá se, že tam jsou ochraňována tajná učení buddhizmu, protože ve světě je pravda ztracena pod vrstvou válek, touze po síle a moci, bohatství. Podle proroctví přijede budoucí král Shambally s ohromnou armádou zničit síly zla a přijde se Zlatým věkem. Svět se pod jeho osvíceným vedením stane místem míru a hojnosti, moudrosti a soucitu. Shamballa přišla do popředí lidské pozornosti díky paní Blavatské, která založila teosofickou společnost. Paní Blavatská přijímala telepaticky tajená učení skrz automatické písmo od duchovních učitelů žijících kdesi za Himalájemi. Shamballa je podle jejích záznamů středem duchovního světa a originálního zdroje informací. Obyvatelé ze Shambally vyvinuli pokročilou vědu a technologii, kterou zapojili do služeb duchovna. Jejich schopnosti překračují běžné lidské možnosti. Zvládají nejvyšší vědu všech, ovládají mysl skrze rozjímání. Jsou tak schopni vyléčit sebe i druhé, získávají cvičeními mimořádné síly, čtou myšlenky druhých, předvídají budoucnost a rychle se pohybují neovlivněni časem ani prostorem. Někteří lámové vysvětlují existenci Shambally tak, že jde o jinou dimenzi (planetu, rozměr), ve kterém tyto bytosti žijí a dohlížejí na náš duchovní rozvoj. Tibetští lámové trvají na cvičeních, která odpoutají vaši mysl od světa, zbaví vás starých navyklých programů, masek, které jsme si nechali společností nasadit. Pouze tak můžete vstoupit (cestovat) do země Shamballa za mistry a učit se od nich. Shamballa (Shangri-La) je vysoko vibrační světelné rajské místo v éterické úrovni Tibetu, kde vládne nejvyšší moudrost, láska, mír… Jeho obyvateli jsou Mistři, Archandělé, Elohimové a další bytosti Světla. Shamballa 1024 je tzv. „multidimenzionální“ systém léčení, který máme na naší planetě od r. 2003. Systém je reprezentován nanebevzatým mistrem Saint Germaiem (později Sanatem Kumarou) a jeho očištným Fialovým plamenem a také Průvodcem jménem Joelle. Channelovala ho June Stephansen v r. 2003.

Skutečným smyslem, proč Mistr Saint Germain a další Mistři pod vedením Nejvyššího Světla vybudovali Shamballu bylo poskytnout lidem na Zemi velký zdroj informací, vědění, duchovního vedení, síly a léčivých energií. Shamballa v sobě slučuje Univerzální životní energii, Mahatma energii – neboli „Já Jsem“ Boží přítomnost, energie Nanebevzatých Mistrů, Boží Milost, andělské energie… Urychluje rozšíření našeho vědomí a tím i vědomí lidstva. Je místem uvnitř nás samých, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se naplníme Láskou, pokud začneme hledat v sobě a ne ve vnějším světě. Prostřednictvím Shambally jsme spojeni s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí Láskou a Světlem pomáhají. Energie Shambally velmi pomáhá při vzestupu lidstva a planety Země do 4. a 5. dimenze (Kristovské vibrace nepodmíněné lásky, přejícnosti, radosti, klidu, míru a uvědomění…) Osvobozuje od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, nutí nás dokončit nedokončené, aktivuje další řetězce DNA, napravuje její pokřivené kódy. Frekvence (vibrace) lidstva celé planety se stále zvyšuje díky duchovní práci mnoha lidí. Proto je Shamballa přístupna všem, kteří po tom zatouží.

POPIS SYSTÉMŮ SHAMBALLY

Jako první byla Shamballa 352 (označovaná též jako Shamballa MDH). Nyní se Shamballa učí jako 1024, 2002, D12 přičemž každá je chápána jako něco zcela odlišného a musela být rozdělena na 4 stupně ve svých prvopočátcích. První zaktivovatelé si totiž museli sami zvyknout na tyto esence. Dnes jsou již ve velkém otisklé v kolektivním nevědomí a díky tomu se i mnohem snáze otiskují do aury nově zasvěcovaných obyvatel Země. Mistři na rozdělování každého „druhu“ Shambally na 4 zasvěcení řekli toto. S milujícím úsměvem popsali použití tak, že „to je přeci jedna energie“. Tedy lze dělat jen jedno zasvěcení na „druh“ protože člověku se vše aktivuje v jakémkoliv systému, nikoliv pouze v Shamballe, až prací!

Všech 1024 symbolů je naladěno naráz, ale jejich esence se otevírají, až když s energií člověk pracuje a vystavuje se jejímu vlivu přímo či přeneseně (jako její prostředník pro druhé). S2002 je pak pokračováním, stoupáním výš, k čištění podvědomí a kolektivního nevědomí a opět musí být vyvolána akce, aby byla reakce. Tato síla se musí aktivovat často, aby se mohla plně projevit. SD12 je předposledním stupněm. S1024 (nebo také Shamballa Reiki) zasahuje do minulosti a hříchů a pak začne pracovat na podvědomí, S2002 se odráží v kolektivním nevědomí a nakonec je čas změnit i pohled na svět, ve kterém žiješ, a to umožňuje SD12. A na tyto systémy navazuje Shamballa 3110, která je označovaná jako multispektrální systém. Dovětek : každý, kdo si zpracuje tyto energie a stupně je způsobilý svou osobitou frekvencí ostatní naladit na svou vlastní úroveň. Tedy, čím více s energií pracujete, tím silnější bude vaše zasvěcování druhých. Ale to je přirozené, dokonce je to vlastní poučkám kvantové fyziky. Zasvěcení vaše frekvence nevyzvedne na osobní maximum. Pouze vás nastartuje na učitelskou úroveň a vy svou prací zvedáte své vibrace tak vysoko, kolik investujete své vůle, času a práce. Váš učitel vás postupně zasvětí souhrnnou silou těchto tří (4) stupňů a svými osobními frekvencemi. Tím se postupně dostanete na nejvyšší možnou úroveň.

SYSTÉM SHAMBALLA 1024

Systém obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256, a ty jsou předávány při zasvěcení přímo do aury přes naše Vyšší Já. Symboly se předávají jako celek, není třeba si je pamatovat. Tím se předchází jejich zkomolení a zneužití systému. Po zasvěcení pracujete pouze s čistým úmyslem, záměrem, prosbou, přáním. Náš čistý úmysl je vlastně souhlas pro bytosti Světla, aby vše potřebné vykonaly a zařídily. Jedinou podmínkou pro zasvěcení je opravdová touha po změně a Světle. 1. stupeň: energie pro vlastní léčení. 2. stupeň: posílení schopnosti léčit lidi, zvířata, prostory, události (i na dálku) 3. stupeň: spojení s archandělem Metatronem a Shekinah. Metatron je anděl myšlenky. Jeho jméno doslovně znamená „Trůn vedle trůnu boha“. Pomůže nám komunikovat s Bohem a přináší přítomnost Boha k nám a otevře naše srdce. Je zodpovědný za dohled nad akášickými záznamy, kde jsou všechny informace, myšlenky, skutky… Jeho protějškem je Shekinah, anděl Jednoty a bezpodmínečné lásky. Je to ženský anděl, který je vždy blízko lidem, inspiruje je k dobru, nese jim rovnováhu, vrací je k Bohu. Její jméno znamená „Nevěsta pána“. Shekinah a Metatron jsou odlišné stránky duchovního aspektu. Duchovní není buď mužský, nebo ženský, ale dokonalá rovnováho obou. 4. stupeň: zasvěcení do dalších 256 symbolů (celkem 1024). Mistrovský stupeň, opravňující k zasvěcování. Technika léčení pomocí Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, samotná terapie trvá pouze pár minut. Je to léčebný systém, který je na naší planetě využíván teprve od roku 2003 a je reprezentován nanebevzatým Mistrem Saint Germaniem. Máte možnost opakovat naučené pozice, nebo se kontaktovat s mistry a nechat se jimi vést. Tato možnost použití je pro ty, kteří nechtějí s mistry spolupracovat. Léčí se takzvanými mini naladěními. Přitom se používá čtyř pozic na hlavě asi po jedné až dvou minutách. Při celém léčení je důležitý čistý úmysl. Léčení lze provádět známými polohami stimulujícími mozková centra (6. čakra zepředu, 7. čakra, 6. čakra zezadu a postranní čakry nad ušima), dále je možné jen zesilovat myšlenku a poslat léčivou energii kam to cítíte, či jednoduše požádat o léčení Shamballou.

Možnost léčby pro ty, kteří chtějí s mistry spolupracovat.
Zavolejte si mistry Shambally, požádejte je o sílu a vedení při léčbě, zároveň o jejich léčebný zásah. Uvolněte se a velmi hluboce naslouchejte. Náhle uslyšíte vnitřním sluchem přesné pokyny, můžete i dostávat obrazové informace co přesně musíte udělat. Také vám můžou mistři vést ruce. Ač se to začátečníkům může zdát těžké, je to snadné, jen se tomu otevřít a nepochybovat o nikom a o ničem. Stačí jen otevřít srdce… Nebojte se experimentovat, mistři jsou u vás, i když je nevidíte. Jen požádejte a splyňte s energií. Shamballa 1024 je energie zasahující hluboko do minulosti. Rozpouští minulost, hříchy – tedy karmu, pocity viny a přináší velké životní změny. Proto se jí mnoho lidí brání. Jejich strach ze změn, na které budou muset reagovat, je přirozený, leč nezdravý.

Změny přináší nové energie, novou sílu a pohání člověka kupředu pryč od starých, strnulých životních témat. K dalším stupním, které můžete podstoupit, není třeba žádných učebnic, jde o pouhá naladění a práci s energiemi stejným způsobem, na jaký jste zvyklí ze Shambally 1024.

SYSTÉM SHAMBALLA 2002

Je pokračováním Shambally 1024. Více očišťuje, přelaďuje vaši duši na vyšší úroveň poznání a umožňuje vám duchovní a duševní růst. Vůči Shamballe 1024 je něčím, čím je Reiki II. vůči Reiki I. Energie jsou pro léčbu naprosto vynikající a jsou sympatické jednoduchou aplikací. Podstata tohoto zasvěcení spočívá v jediném zasvěcení. Návod zde není potřeba, protože informace jsou stejné jako u Shambally 1024 a symboly jsou rovněž aplikovány telepatickou cestou.

Shamballa 2002 je novější systém, který již obsahuje 2002 symbolů. Ty před vstupem do těla procházejí automatickým výběrem podle toho, co naše bytost nebo bytost klienta potřebuje k harmonickému zachování všech tělesných funkcí. Je opět reprezentován Mistrem Saint Germainem a řadou dalších světelných bytostí a nanebevzatých Mistrů. S tímto systémem se pracuje obdobně jako s předešlým systémem, je však rychlejší, pružnější a jeho energie je ostřejší a výraznější, než u Shambally 1024. Shamballa 2002 je vhodná pro práci s podvědomím, což se následně odráží i na čištění kolektivního nevědomí, čili prostředí, v němž všichni žijeme.

SYSTÉM SHAMBALLA D12

Je další dimenzí předchozích Shamball 1024 a 2002. V ní obdržíte 12 zasvěcení pro 12 dimenzionálních úrovní Shambally (tedy 12 zasvěcení do 12 energií). Povznáší duši a propojuje ji s 12– ti rozměry Kosmu. Neznamená to, že se člověk stává někým nadřazeným, výjimečným, oduševnělým apod. jak se mnoho lidí po tomto zasvěcení o sobě domnívá a chová. To není vliv zasvěcení, ale jejich pokřiveného ega. I pro takto zasvěcené platí stále stejné kosmické zákony, i tito lidé musí postupovat schůdek po schůdku jako ostatní. Proto, jestliže vám někdo neurvale omlátil o hlavu, že on je 12D a vy jen 3D, což nezapomněl pořádně zdůraznit, nezanevírejte na toto zasvěcení, není to jeho vedlejší účinek. Spíš jde o předčasně zasvěcenou osobu, která ještě nedorostla takové úrovně, aby psychicky a duchovně zvládla tyto vibrace. Její rozhodnutí bylo z ega nikoliv duše. Nenechte se tedy odradit od této nádherné energie, ale dobře si rozvažte, zda jste již připraveni. Shamballa D12 přináší změnu vnímání času a prostoru v rámci Světa, v němž žijeme. Řekněme, že bychom to mohli nazvat sundáním různobarevných filtrů z očí, a zření pravé reality.

SYSTÉM SHAMBALLA 3110

A na tyto systémy navazuje Shamballa 3110, která je označovaná jako multispektrální systém, ve smyslu energetických pásem a energetických „paprsků“, které jsou (na rozdíl od předchozích typů Shambally) odlišné tvarem i počtem. Energetické paprsky jsou z kvantového hlediska širší a hustší oproti předchozím druhům Shambally. Symboly jsou přenášeny opět telepaticky přímo do energetického systému zasvěcovaného a mohou tak zvýšit frekvenci kmitů (vibrací). Stejně jako u všech vysokovibračních energií se i zde zasvěcuje na dálku. Do systému Shamballa 3110 mohou být zasvěceni pouze Mistři-učitelé. Zájemce o zasvěcení do Shambally 3110 musí být již vícenásobným Mistrem učitelem a musí mít již dlouhodobější praxi s vysokovibračními energiemi. Dalším stupněm po D12 je Pyramidalion, který mění vnímání času a prostoru v rámci Kosmu.

MANUÁL SHAMBALLA

Manuál Shamballa 1–4

NANEBEVZATÍ MISTŘI

MISTR AEOLUS – TVOŘIVÁ SÍLA
dává nám poznat a přijmout vlastní tvořivé bytí MISTR LADY PORTIA – BÝT V ROVNOVÁZE vnitřní vyrovnanost, mír, spokojenost, rovnováha mezi póly, umět se rozhodnout

MARIE – POZNAT JEDNOTU
mateřská vyživující láska, cítit se milován, dávat a přijímat, učit se říkat ne, poznat že vše je propojeno

MISTR SAINT GERMAIN – SVOBODA
rozpoznat emocionální vazby a osvobodit se od nich, odhalit vzorce svého chování, rozpustit karmu, mít svobodnou volbu

MISTR VICTORY – RŮST
na prahu dalšího úseku života růst, harmonizovat čakry těla, integrovat nabité zkušenosti a poznání

MISTR SERAPHIS BEJ – POZEMSKÁ SÍLA
přijmout tělo a fyzickou sílu, pudová stránka, 1.čakra, přenést vědomí do hmoty

MISTR LADY NADA – SEBEPŘIJETÍ A RADOST ZE ŽIVOTA
cítit se být přijat, přijmout sebe sama se svými světlými i stinnými stránkami, přijmout své tělo, smyslnost, žena rozkošnice

MISTR KUTHUMI – SPOJENÍ SE ZEMÍ
uzemnění, cítit se dobře v těle, smysl pro realitu, trpělivost, vnímaní jemnohmotných energií

MISTR KAMAKURA – JEDNÁNÍ
.= účelné jednání, dokončit odkládané projekty, radost z jednání, uskutečnit vize

MISTR ORION – VIZE
vize životní cesty, intuice, spojení s vyšším Já, jasné poznání

MISTR ANGELIKA – TRANSFORMACE MINULOSTI
klíčová slova, zahojit rány minulosti, transformace, učení

MISTR KRISTUS – PRAVDA A BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA
žít svojí vlastní pravdu, nalézt sebe sama, osvobodit se od cizích autorit, rozvíjet přirozenou autoritu, vyléčit otcovské téma, poznat co opravdu znamená bezpodmínečná láska

MISTR EL MORIJA – DŮVĚRA
víra v sebe, ve vlastní schopnosti a sílu, naděje, důvěra v existenci, pradůvěra, sebeuvědomnění a osvobození od strachů a úzkostí

MISTR LAO – C – PŘIJETÍ A VNITŘNÍ KLID
nerozčilovat se nad událostmi minulostí, druhými lidmi, ale přijímat je, být právě teď, rozpoznávat, posuzovat, hodnotit, meditace, uvolnění a jednání z vnitřního klidu, vnitřní klid a mír, meditace

MISTR MAHA COHAN – VNITŘNÍ MOUDROST
pozorovat své chování, pomáhá při stresu, stanovit si priority, účelné jednání

MISTR SANAT KUMARA – SPOJENÍ NEBE A ZEMÍ
člověk se zařizuje na zemi jako doma v plném vědomí, božskou podstatu miluje, utvářet si život co nejpohodlněji, přijímat dualitu k jednotě

MISTR DJWAL KHUL – POMÁHAT VIDÌT A PŘIJÍMAT VLASTNÍ ENERGII SÍLU A MOC
posiluje centrum Hara a auru, pomáhá převzít zodpovědnost za svůj vlastní život, dovoluje nám splatit, kde je naše energie zablokovaná, a že každý je strůjce svého života

MISTR HELION – INTEGROVAT SVOJI VLATNÍ SÍLU A LÁSKU


Stránky běží na RS2 RC 5.3 webmaster: Petr Újezdský -UJOSOFT (bobobubo)